dobrevi banner

bank3Адвокатска кантора Добреви извършва процесуално представителство и правна защита на длъжници и кредитори, като работи успешно в производството по издаване на изпълнителни листа и водене на изпълнителни дела, свързани със събиране на вземания, помага в извън съдебното уреждане на вземания, както и при изпращане и връчване на покани за доброволно изпълнение.
Над 12 години адвокат Иванка Добрева работи като главен юрисконсулт за една от водещите банки в страната, което гарантира на нейните клиенти сигурен успех в тази правна сфера. Тя е един от малкото адвокати в страната, който брани интересите на длъжниците в случай на неправомерно принудително изпълнение спрямо тях. Именно така тя полага основите на съдебната практика по подобни дела в страната.

Кантора „Добреви”

Кантора „Добреви” е семейна адвокатска кантора, създадена от адвокат Иванка Добрева, член на Софийска адвокатска колегия, която следвайки семейните традиции и опит в професията, вече над 15 години работи успешно в сферата на банковото, застрахователното, трудовото и търговското право.

Практика

  • Защита във всяка съдебна инстанция.
  • Водене на преговори.
  • Оформяне на договори.
  • Бракоразводни дела.
  • Регистрация на фирми.
  • Процесуално представителство.
  • по граждански и търговски дела.
  • ... и други

Контакти

Адвокатска кантора "Добреви" 

Адрес: улица "Иван Денкоглу" № 12 - 14, офис 508

1000 София, България

Мобилен: (+359) 89 917 8448

Мобилен: (+359) 88 889 9717

Ел. поща: kantoradobrevi@gmail.com